Aktuálně ze mzdové účtárny – 23. 10. 2018

PROGRAM ŠKOLENÍ BUDE DOPLNĚN!!!

 


DPH – 15. 1. 2019

Osnova semináře:     

 

Seminář je zaměřen na praktické uplatňování zákona o DPH v aktuálním znění. Na příkladech bude uvedeno, jak postupovat v problematických případech. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší. Zmíněny budou i aktuální stanoviska GFŘ. V rámci semináře budou rovněž odpovídány dotazy.

 

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 

 • Nejnovější platné novely zákona o DPH
 • Jak určit místo plnění
 • Zdaňování záloh
 • Přehled platných sazeb daně
 • Jak se obchoduje v rámci EU
 • Prokazování vývozu zboží
 • Daň z pozemků a nemovitých věcí
 • Změny ve vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení)
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně a jak správně uplatňovat nárok na odpočet daně v částečné výši
 • Jak si poradit s přenesenou daňovou povinností
 • Kdo se může stát nespolehlivým plátcem a nespolehlivou osobou
 • Kdy plátce daně ručí za daň neodvedenou poskytovatelem plnění
 • Co přináší kontrolní hlášení
 • Jak žádat o prominutí sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením

Závislá činnost, zdanění v r. 2018 a novely na rok 2019

PROGRAM ŠKOLENÍ BUDE DOPLNĚN!!!

 


Přiznání PO, FO, nejčastější omyly, příjmy a výdaje; náklady a výnosy a jejich uplatňování, novinky z účetnictví

PROGRAM ŠKOLENÍ BUDE DOPLNĚN!!!