Aktuálně ze mzdové účtárny

Osnova semináře:

Mzdová účtárna aktuálně

  • GDPR pro mzdové účetní a personalisty (podrobně) – ochrana osobních údajů při výběrovém řízení, přijímání zaměstnanců, v průběhu pracovního poměru, při ukončení pracovního poměru a jejich archivace a likvidace.  Souhlas se zpracováním údajů, monitorování (e-mail, kamerový systém, GPS v automobilech), zveřejňování údajů zaměstnanců na internetových stránkách zaměstnavatele, kopírování dokladů, doplnění smlouvy o zpracování účetnictví externí firmou apod.
  • Nový výklad k uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na počátku měsíce.
  • Přečerpaná řádná dovolená – aktuálně doporučovaný postup a jeho úskalí.
  • Pracovnělékařské prohlídky po novele zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách – nová pravidla provádění jednotlivých prohlídek, počítání lhůt, prohlídky u dohod konaných mimo pracovní poměr, možnost nástupu do zaměstnání po dlouhodobé nemoci bez prohlídky, náklady zaměstnavatele, vyšetření a očkování jako překážka v práci apod.
  • Řidič z povolání a řidič referent – vysvětlení pojmů v praxi, školení a pracovnělékařské prohlídky atd.
  • Práce na zkoušku – nová aktivita úřadů práce – podmínky, sociální a zdravotní pojištění, přihlašování, řetězení pracovních poměrů atd.
  • Mzdový list – údaje, které musí být podle aktuálního vyjádření GFŘ povinně uváděny (většina zaměstnavatelů je neuvádí).
  • Dlouhodobé ošetřovné aktuálně – připomenutí nové nemocenské dávky od černa 2018, tiskopisy, postup, související změny zákoníku práce.