1) 25.6.2019 Aktuálně ze mzdové účtárny

1400 

Přednášející:    PhDr. Dagmar Kučerová

Místo konání:  Střední zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova ul. 842   (ukaž na mapě)

Harmonogram:

Registrace účastníků:   7:30 – 7:50

Přednáška: od 8:00

12 skladem (dostupné na objednávku)

Katalogové číslo: 25062019 Kategorie:

Popis

ZAČÁTEK ŠKOLENÍ OD 8:00

Aktuality ze mzdové účtárny – předběžný harmonogram

  • Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce (platná novela zákoníku práce, aktuálně schválená účinnost od 1. července 2019).
  • Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (jejich plánované zavádění od poloviny roku, eventuálně až od roku 2020).
  • Novela insolvenčního zákona, účinnost od 1. června 2019 – změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).
  • Plánované zvýšení nezabavitelné částky – aktuálně k návrhu novely nařízení vlády o nezabavitelné částce, plánováno od 1. června 2019.
  • Překážky v práci na straně zaměstnance. Rehabilitace – nové stanovisko MZ (praktické otázky při posouzení placené překážky v práci –  které úkony spadají pod pojem rehabilitace, povinnost uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou apod.). Doprovod rodiče umístěného v zařízení s celodenní péčí do zdravotnického zařízení – výklad MPSV.
  • Novela zákona o daních z příjmů, tzv. daňový balíček  –základ daně u zaměstnanců, u nichž se veřejnoprávní pojistné řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP nebo Švýcarska – aktuální výklady, sdělení finanční správy  (účinnost 1. ledna 2019).
  • Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání se odvodu pojistného – vyjádření příslušných institucí.
  • Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům – zájezd a rekreace formou poukázek, obecně k poukázkám (ve spolupráci s ministerstvem financí), vzdělávání zaměstnanců (podmínky pro osvobození příjmů na straně zaměstnance,  daňová (ne)uznatelnost, povinnost uvádět na mzdový list apod.) a nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti).
  • Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.